#49 zoet

Barbara en Barbara nodigden me uit om samen te eten op de camping. Zij maakten pasta, ik haalde bier en chips. Zij hadden nog Vana Tallinn rum over, meegenomen vanuit Estland.

Er kwamen wespen langs. Ze zwommen in het bier en de Vana Tallinn. Ik liet ze er weer uit. Ze waren hardleers. Het leek of ze soms vochten met elkaar.

Eén wesp dacht ik dood te zien liggen in het laatste beetje zoete bier.

‘She’s alive,’ zei de Barbara die het minst praatte, maar niet minder zei wanneer ze iets zei.

Ik vond het mooi, dat ze zeker wist dat dit een vrouwtje was.

De andere Barbara speelde gitaar. Haar stem was dodelijk lief en zacht. Het maakte de bezigheden van de wespen mooier om naar te kijken.

Aan het einde van de avond hadden vijf wespen zichzelf verzopen in de resten van bier en rum. Wij gingen slapen.