Zelfportret in sms

Nauwgezette,
bescheiden man van
eenendertig woog
zichzelf in dit bericht;
verloor zijn haren,
veerde op, kwam neer
en reikte verder dan de
tekens die hij kreeg.